Verzendkosten: naar NL € 7,95 / naar BE € 9,50 - Gratis verzending vanaf € 150 (NL/BE)

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van LynxDigiprint. De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. LynxDigiprint noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord.

Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker. LynxDigiprint noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie. De inhoud van de websites van deze links staat niet onder controle van LynxDigiprint. LynxDigiprint is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud noch aanvaardt aansprakelijkheid. LynxDigiprint is gerechtigd om de content op de site te herzien, te actualiseren of in te trekken in zijn geheel of gedeeltelijk op elk moment en zonder aankondiging. Deze site is gratis te bezoeken . Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven berusten deze bij LynxDigiprint te Almelo. Vrijwillige inzendingen worden eigendom van LynxDigiprint.

Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van LynxDigiprint. Alsmede mag het materiaal wat u via de site download niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geupload, gepost, verzonden of op enigerlei wijze gedistribueerd. U mag een kopie van het materiaal downloaden op een enkele computer voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik thuis, mits u al het copyright en overige eigendomsrechten intact laat. U mag het materiaal niet herdistribueren, verkopen, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, in onderdelen splitsen of anderszins reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm.

Eventueel genoemde prijzen op deze website dienen ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke prijzen. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en gebruikt voor het desbetreffende onderdeel waarvoor ze geregistreerd zijn. Indien deze site geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een andere partij dan zal ook de klantinformatie worden overgedragen.

Het eventueel plaatsen van zogenaamde 'cookies' of het registreren van IP-nummers dient alleen ter verbetering van deze website. LynxDigiprint behoudt het recht om gebruik van de site door de gebruiker onmiddellijk te beëindigen of toegang te ontzeggen indien er misbruik is gemaakt.

© 2015, Bonnenboekjessite.nl, Almelo.

Door gebruik te maken van deze site verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals vermeld. Als u deze voorwaarden voor gebruik niet accepteert, wordt u verzocht de site niet te gebruiken.

 

Bonnenboekjessite.nl
De Fazant 85
7609 BT  Almelo
Nederland

Telefoon: +31 (0)546-45 48 90
Fax: +31 (0)546-57 93 91 

info@lynxdigiprint.nl

 

 

 

 

© Lynx Digiprint 2024, alle rechten voorbehouden. Op deze pagina is onze disclaimer van toepassing.
Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Klantenservice

Als u doorgaat op deze website, gaat u akkoord met ons privacybeleid en cookies.